عمان - دانشنامهی اسلامی

بهترین صادرات به عمان چیست؟ دو کشور چه در قبل از انقلاب و چه آن‌گاه از آن نه فقط هیچگونه تنشی نداشتند، بلکه حت

توسط AKHBAREBARTAAAR در 9 اسفند 1400
بهترین صادرات به عمان چیست؟ دو کشور چه در قبل از انقلاب و چه آن‌گاه از آن نه فقط هیچگونه تنشی نداشتند، بلکه حتی میتوان گفت در دربین کشورهای لبه خلیج فارس، کشور‌ایران بهترین رابطه را حیاتی عمان تجربه کرده است. در اکنون حاضر ارتباط ها تجاری زیاد لطف دربین دو مرزو بوم برقرار بوده و می توان گفت بعد از آن از امارات، عمان دومین کشوری بوده که اساسی روابط تجاری گسترده حساس ایران است. به همین ادله ارتباط ها اقتصادی دو مرزو بوم نیز همواره از یک ثبات مطلوب برخوردار بوده است. به کلمه خوبتر شرکتهایی که درخواست کاری شما را پذیرفتهاند، مکان اقامت شما را هم معین هتل و عمان میکنند. شاید او سابقاً نیز عهدهدار چنین منصبی بود. واجب به ذکر است، اگر یک تبعه خارجی کلیدی یک مرد عمانی ازدواج کند، ذیل حالت خاصی، می تواند پاسپورت عمان را اخذ کند، اما در صورتی که یک تبعه خارجی دارای یک زن عمانی ازدواج کند، تنها می تواند اقامت دایم عمان را دریافت کند و پاسپورت عمانی به او تعلق نمی گیرد. شرکتی که او از آن حرف می زند نمایندگی یکی از هتلهای چهار ستاره مسقط را به عهده دارد. این مسئله نشان از مراحل رو به رشد حجم تجارت اساسی عمان را دارد. براساس آمارهای همین سازمان، آنگاه از چین به ترتیب ژاپن حیاتی حدود 7 درصد، چین تایپه اساسی حدود 5 درصد و بعضا کشورهای دیگر مانند عربستان، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در لیست مهمترین مقاصد کالاهای صادراتی عمان قرار دارند. آمارهای سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان میدهد که گشوده نیز چین مهمترین شریک تجاری عمان در دعوا واردات بوده است. آمارهای جهانی نشان می دهد که در 10 سال اخیر فرایند صادرات کشورمان به عمان رو به رویش بوده است. ما براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی مهمترین لیست کالاهای وارداتی عمان در یک سری سال آخر را به ترتیب فهرست کردهایم.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن