ترجمه مقاله یک تخصص ویژه است

بنابراین بههیچ تیتر نمیتوان از مترجمی که در رشتهی تخصصی مترجمی یا این که ادبیات گویش انگلیسی علم آموزی کرده اس

توسط AKHBAREBARTAAAR در 19 بهمن 1400
بنابراین بههیچ تیتر نمیتوان از مترجمی که در رشتهی تخصصی مترجمی یا این که ادبیات گویش انگلیسی علم آموزی کرده است، انتظار داشت که مقالهای را که راجع به آخری دستاوردهای مربوط به پیلهای سوختی در یکی از ژورنالهای دارای اسمو رسم رشتهی مهندسی شیمی به چاپ رسیده است، بهخوبی بفهمد و از عهدهی ترجمه تخصصی مقاله ISI برآید. از تاریخ تکثیر به مراد تجاریسازی یافتههای مطالعه در دسترس خواهد بود. مقالات همین مجله بصورت رایگان و به لهجه فارسی-انگلیسی در دسترس عموم می باشد. دانشجویان و پژوهشگرانی که به دنبال یافتن مقاله علمی و در پیرامون آن ترجمه مقاله علمی و ترجمه متن‌ها تخصصی علمی هستند، اسکوپوس را یک عدد از پایگاههای راهنمای خود میدانند. به جهت تفسیر بیشتر در مورد اسکوپوس و دیگر پایگاههای شناسایی کتاب و مقالات علمی از طرز همین لینک اهمیت ترجمانو یار باشید. همین داده ها روزانه بوسیله میلیونها کاربر در تراز جهان در هم اکنون به کار گیری می باشد و دانشجویان و محققین بسیاری اسکوپوس را بهعنوان یک عدد از ابزارهای اصلی و کاربردی مطالعاتی خویش قلمداد میکنند. در مطالب پیشین در آیتم نحوه عمل دانشجویان مترجمی مهم دیگر دانشجویان و تولید یک اقتصاد و درآمد دانشجویی حرف کردیم. نامه همراه مقاله شامل فرم تعهدنامه و کپی رایت باید همپا حیاتی مقاله ارسال گردد. برگه اول: شامل تیتر مقاله، نام و نامخانوادگی نويسندگان همپا اساسی مرتبه علمی و محل اشتغال آن‌ها به دو زبان پارسی و انگليسی، و در صورت وجود مؤسسه ناظر، حاميان مالی و محل انجام پژوهش باشد. از آنجا که مقالات منحصراً به ­صورت الکترونیکی و از نحوه وب سایت منحصر به فرد مجله پذیرفته می­ شوند، نویسندگان محترم بایستی ابتدا به­ تیتر کاربر در پایگاه تصویب اسم نمایند. ۳ - نویسنده/نویسندگان دو فایل (فایل) از مقاله خود را حساس و سوای اسم و مشخصات به یار طومار درخواست چاپ، از طرز وبسایت ارسال فرمایید. ISI در واقع اسم موسسهای میباشد که حساس جمعآوری مقالههای علمی دنیا یک پایگاه دیتا به اسم ISI Web Of Knowledge را تشکیل داده است؛ دیتاها جمعآوری شده ابلاغ می کند چه مقدار از مطالب ارائه شده، رفرنس خورده است، دیگران چقدر از آن استفاده کردهاند و از کدام قسمتهای آن اکثر به کارگیری شده است؛ آنگاه بر پایه همین مقالات، مجلات تحلیل میشود. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد بیشتر در آیتم دانلود مقاله لاتین مدیریت لطفا به مشاهده از وب سایت ما.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن