پکیج نوتا و عیب یابی پکیج نوتا

تعمیر پکیج نوتا | کدهای اشتباه پکیج نوتا و عیب یابی پکیج نوتا پارامتر های BAMOL 24FF ارور A01

توسط مدیر سایت در 24 خرداد 1402

تعمیر پکیج نوتا | کدهای اشتباه پکیج نوتا و عیب یابی پکیج نوتا

پارامتر های BAMOL 24FF

ارور A01

خاموشی شعله شمعک، ترموستات جدا شد‌ه‌است.

ارور E03

خطای ای پی اس

ارور E5

نادرست سنسور گرمایشی

ارور E10

توقف سوئیچ فشار هیدرولیک، فشار سیستم را آنالیز نمایید

ارور E26

دمای بیشتراز حد ، یا این که فساد سنسور گرمایشی یا این که عملکردن ترموستات

ارور کد های پکیج نوتا سبک NX31

E03, E02, E04, E05, E06, E08, E09, E12, E21, E29, F02, F13, F22, F23, F25, F31, F32, F33,F59, E01

ارور E01

نشانگر عمدم جرقه زنی

ارور E02

اکران اشتباه یا این که اختلال در شعله یا این که مشعل

ارور E03

محافظ دمای حد بالا یا این که به عبارتی ترموستات

ارور E04

مشکل در سوئیچ فشار بالا

ارور E05

بسته نشدن سوئیچ هوا

ارور E06

در طی فعال سازی مشعل پنج توشه افت فشار هوا چهره داده میباشد، فشار هوا و عامل ها متعلق محاسبه گردد.

ارور E08

خلل در مدار مشعل، احتراق و جرقه زنی

ارور E09

خطای فید ذبک یا این که عکس العمل روزنه با لوله

ارور E12

قفل شدن یا این که نقص‌ در مدار خاطر ایپی پرام

ارور F13

نقص‌ در مدار مشعل، احتراق و جرقه زنی

ارور F22

منبع تغذیه برق بسیار معدود میباشد

ارور F23

خلل در تحقیق خلا هوا در مرحله نخستین فعال‌ساز‌ی یا این که استرات

ارور F25

اختلال در hardware دستگاه

ارور F31

خطای سنسور دما آب

ارور F32

اشتباه در سنسور بیرونی

ارور F33

اشتباه در سنسور دمای بیرونی

ارور F59

اشتباه در مدار جیران لوله ای یا این که روزنه ها یا این که به عبارتی شیر تهیه
ارور کد های پکیج نوتا سبک CF FF24

E03, E02, E04, E05, E06, E01, E10, E25, E26, E35, E96

ارور E01

خاموشی شعله یا این که شمعک، انقطاع شدن ترموستات

ارور E02

ترموستات یقین جدا گردیده‌است.

ارور E03

ترموستات دود کش یا این که همون سوئیچ فشار دود کش جدا گردیده است.

ارور E05

نقص و فساد در پرو تحویل یا این که رفت

ارور E06

فساد سنسورگرمایشی

ارور E10

توقف سوئیچ فشار هیدرولیک، فشار سیستم را تحلیل نمائید.

ارور E25

احتمال قطعی در پمپ و یا این که بسته شدن آن

ارور E26

احتما قطعی در پمپ بسته شدن آن

ارور E35

شعله مزاحم غلط شعله

ارورE96

قدرت الکتریکی یا این که برق دستگاه با اعتنا به افت منبع تغذیه جدا گردیده است.

مشورت کردن دیجی یاری رسان
سوال ها متداول در ارتباط با تعمیر پکیج نوتا

آری کمپانی دیجی یاری تا شش ماه قطعات تعمیر گردیده و یکسال برای قطعات ردوبدل گردیده پکیج شما‌را گارانتی میم پکیج می نماید.

چون تعمیرکاران دیجی کمک مهارت و تخصص موردنیاز در موضوع تعمیر پکیج نوتا را دارند و نسبت به حل نقص‌ و عیب یابی مهارت و علم مایحتاج را دارا هستند و از همگی مهمتر وقت شناس می‌باشند.

هزینه تعمیر پکیج نوتا با اعتنا به نوع دستگاه و نوع ایراد و اینکه احتیاج به بده بستان قطعه میباشد یا این که خیر به حساب آوردن میگردد. برای داده ها دقیقتر می‌توانید با نمایندگی های دیجی کمک تماس بگیرید.

 

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن