چراغ های راهنمایی و رانندگی|انواع چراغ ها|چراغ پیکان دار|چراغ سبز|چراغ قرمز|چراغ زرد

۱- در تقاطع همعرض اگر دو وسیلهی نقلیهای که رو به روی یکدیگر در حرکتند بخواهند حساس نیز باطن خیابان مجاور واحدی

توسط AKHBAREBARTAAAR در 14 بهمن 1400
۱- در تقاطع همعرض اگر دو وسیلهی نقلیهای که رو به روی یکدیگر در حرکتند بخواهند حساس نیز باطن خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور حیاتی وسیلهای است که به سمت راست گردش میکند. ۲- هر گاه دو یا تعدادی وسیلهی نقلیه از دو یا یک‌سری رویه مختلف به مدخل تقاطع هم عرض یا این که می دانی برسند حق تقدم عبور اهمیت وسیلهای هست که در طرف راست وسیله دیگر قرار دارد. در ساعاتی که چراغها بایستی پر‌نور باشند چنانچه چند وسیلهی نقلیه متصل به هم حرکت کنند، روشن نمودن چراغهایی که به حیث محل نصبشان پوشیده میگردند ضرورت ندارد البته در هر حال چراغهای جلوی وسیله او‌لین و چراغهای عقب وسیله نهایی می بایست واضح باشند. چراغهای درون وسایل نقلیه عمومی مسافربری شبها موقع حرکت می بایست پر‌نور باشند. ۱- در موقع روبرو شدن با وسیلهی نقلیهای که از جهت مخالف حرکت میکند. رانندهی وسیلهی نقلیهای که در حرکت می باشد شب یا این که هر موقع دیگری که به علت پاره ای روشنایی نتواند اشیا و افراد را از فاصله ۱۵۰ متری به خوبی تشخیص دهد باید چراغهای آن را به ترتیب مقرر در مواد بعدی پر‌نور نماید. ۳- در مواقعی که روشنایی و میدان دید به هر علت به اندازه نباشد. تأخیر در حرکت اتوبوسرانی تهران: یک شهروند در تماس خود اساسی «ایران» ابلاغ داشت: اتوبوسهای بیمارستان امام خمینی(ره) به شهید بهشتی خیلی کم هست و به همین علت ساعت حرکت آنها بعضا وقتها به بالای یک ساعت میرسد. ۲- زمانی که وسیلهی نقلیه از فاصله ۱۵۰ متری عقب وسیلهی نقلیه دیگری که در هم اکنون حرکت می باشد عبور می کند مگر زمانی که در اکنون سبقت گرفتن باشد. ۲- از پنجاه متر باقی مانده به پیچها تا پنجاه متر سپس از آن یا این که در تقاطع راهها یا در تقاطع راهآهن. برای گردش به چپ بایستی از مسافت یکصد متری تقاطع اصلی دادن نشانه وارد مسیر سمت چپ شد به طوری که پس از ورود به تقاطع وسیله در حدود مرکز تقاطع قرار چند مثال سوال ایین نامه رانندگی گیرد. ۱- به جهت گردش به راست باید وسیلهی نقلیه را به منتهیالیه سمت راست سوق دهی کرده و تماما از کنار تقاطع گذشت. در خیابان یا این که در تقاطعی که وسایل نقلیه رو به بر روی یکدیگر حرکت میکنند، هر گاه وسیلهای بخواهد گردش به چپ کند، حق تقدم کلیدی وسیلهی نقلیهای است که مستقیم عبور مینماید. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه نمونه پرسش ها آیین نامه حساس جواب رایگان لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب