مشاوره کودک و نقش خانواده در تربیت کودکان

مقایسه دوقلوهای همسان و غیر همسان محققان را توانمند می سازد تا تاثیر کلی ژنتیک بر میزان تفاوت اشخاص زمانی معیا

توسط AKHBAREBARTAAAR در 30 فروردین 1401
مقایسه دوقلوهای همسان و غیر همسان محققان را توانمند می سازد تا تاثیر کلی ژنتیک بر میزان تفاوت اشخاص زمانی معیارهایی مثل نمرات امتحانی ترازو گیری می شود، تحلیل شود. دکتر معالج اسمیت وولی اصلی تایید نقش ژنتیک در پیروزی تحصیلی می گوید: “ما در حال حاضر دریافتیم که نمره های پلی ژنیک تا 5% تفاوت های ترازو گیری شده اشخاص در دستاوردهای دانشگاهی را نشان می دهد. او در خواب بود و من در اندیشه جنایت های او که نگاهم به تشت طلایی زمین‌خورد که سر حسین (علیه السلام) در آن قرار داشت. بعد امام فرمود کودک شیرخوار من علی علیهالسلام را بیاورید. اگر‌چه میزان کوچکی به لحاظ می برسد اما من فکر می کنم که همین نشان دهنده پیشرفت علم به سمتی است که بتوان در آینده نتیجه ها را تنها بر پایه DNA پیش بینی کرد. برای مثال والدینی که عملکرد دارند به نوزاد 6 تا 8 ماهه سرویس بهداشتی رفتن را یاد بدهند اکثر زمان ها مهم ایراد بیشتری مواجه می شوند تا والدینی که طاقت می کنند کودکشان به 2 سالگی برسد. هیچ راهی خوبتر از بازی وجود ندارد که کودکان معاشرت را یاد بگیرند. عاشورا، بالندهترین و پاکترین حماسهای می باشد که در خاطره تاریخ نقش بسته و تابندهترین سرمشقی است که مادر فرتوت تاریخ آن را در کتاب قدیمی خویش نگاشته است، ولی نقش زیبایی را که کودکان عاشورا، بر این کتاب افزودند: نباید از یاد نقش کودکی بنیامین در یوسف پیامبر برد. هراس و اضطراب یک عدد از اصلیترین مسائلیست که کودکان در محیطهای ناآشنا به آن مبتلا میشوند. این صحنه یکی از دردناکترین لحظات روز عاشوراست و همین نوزاد ریز امام، گویاترین سند مظلومیت در پهنه کربلاست. اگرچه به نظر می رسد اکثر ژن ها به جهت پسرها و دختران اثر گذاری گذارند و تفاوت چندانی میان آن ها وجود ندارد، و به طور کلی تاثیرات جنسیتی در معرض خطر اغراق گویی برتری یکی از از متاع ها در مذاکره عمومی است. تحقیقات نشان می دهد که آرایش ژنتیکی علم آموز می تواند تاثیر متعددی بر کارایی تحصیلی آن‌ها داشته باشد. برای مثال، باروی و لیری در پژوهش خود نشان دادند افرادی که از آن ها خواسته شده است نقش یک شخص خلاق را بازی کنند، در مقایسه اهمیت افرادی که از آن‌ها خواسته شده نقش یک شخص زرنگ را بازی کنند، در امتحان تفکر واگرا (تفکر واگرا به معنی بضاعت و توان فکری ارائه راه حلهای تازه برای حل مسائل است) نمره­های بالاتری به دست می­­آورند. همچنین کودکان در زمانه خرید کردن اثاثیه بازی، لباس و حتی در رستوران به دنبال شخصیت های تلویزیونی خود که در آگهی های تلویزیونی مهم آن روبه رو شده اند، هستند. همچنین به حیث می رسد به غیر از نتیجه های امتحان ها، ژنتیک بر روی عشق و علاقه دانش آموزان به جهت ورود به دانش کده و همینطور میزان مرغوب بودن کالج گزینش شده تاثیر می گذارد.
آخرین مطالب