اسید فرمیک 🛢 یا جوهرمورچه چیست ؟

تفاوت اصلی در بین اسید فرمیک و اسید استیک در همین می باشد که اسید فرمیک (یا اسید متانوئیک ، HCOOH) حاوی یک مجم

توسط AKHBAREBARTAAAR در 22 اسفند 1400
تفاوت اصلی در بین اسید فرمیک و اسید استیک در همین می باشد که اسید فرمیک (یا اسید متانوئیک ، HCOOH) حاوی یک مجموعه اسید کربوکسیلیک متصل به یک اتم هیدروژن است در حالی که اسید استیک (یا اسید اتانویک ، CH3COOH) حساس یک گروه متیل متصل به یک اسید کربوکسیلیک است. اسید فرمیک از کنار نیز قرار گرفتن و لینک و پیوند بین عنصر های کربن C ، هیدروژن H ، هیدروکسید OH و اکسیژن به وجود می آید و فرمول شیمیایی اسید فرمیک HCOOH می باشد که اتم کربن اتم مرکزی می باشد که اهمیت اتم های هیدروژن و هیدروکسید لینک و پیوند یگانه داراست و دارای اتم اکسیژن لینک دوگانه دارد . کره های سپید مهم اتم های هیدروژن ، کره های قرمز رنگ اهمیت اتم های اکسیژن و کره های سیاه دارای اتم های کربن مطابقت دارند. در ساختار شیمیایی آن یک اتم هیدروژن به گروه کربوکسیلیک (COOH) متصل شده میباشد . استاندارد ملی به جهت ایجاد هر ماده بوسیله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین می شود شماره استاندارد ملی اسید فرمیک جهت ترازو گیری آن در سبزیجات 1-7772 می باشد و برای سایر کاربردهای آن استاندارد ملی دیگری تعریف نشده هست . استاندارد در بین المللی هر ماده شیمیایی بیانگر تستهای آزمایشگاهی آیتم نیاز جهت تعیین خلوص و خاصیت شیمیایی و فیزیکی ماده می باشد که به جهت مواد شیمیایی از استانداردهای فی مابین المللی بسیاری از قبیلASTM , ISO , DINE , BS , معادله یونش فرمیک اسید شیمی دوازدهم GOST به کارگیری می شود ، لذا استاندارد فی مابین المللی اسید فرمیک ( British Standard ) BS 4341 معرفی می شود . به تیتر برهان تنظیم کننده pH در خنثی نمودن گوشه و کنار قلیایی گزینه استعمال قرار می گیرد . این ماده در ساخت حشره کش ها ، سموم نباتی و رنگ نساجی نیز آیتم به کارگیری قرار می گیرد . اسید فرمیک خالص ماده ای بی رنگ ، سمی و خورنده با وزن ملکولی 03/46 می باشد و به طور کامل محلول در آب ، اتر و الکل است . فرمیک اسید خالص ماده ای بی رنگ ، سمی و خورنده می باشد ، که از موارد کاربرد آن می توان به سنتز مواد شیمیایی و دارویی ، دباغی و ساخت چرم ، خوراك دام و صنعت های نساجی اشاره کرد . به کارگیری از آن به عنوان حافظ برای علوفه و طعام دام 30٪ مصرف جهانی در سال 2009 را تشکیل داد.
آخرین مطالب