آموزش شبکه را از کجا شروع کنیم

اما در نسخههای تازه لینوکس، اوامر کاربردی و جدید به جهت سناریو آیپی معرفی شده است. همین امرها به علاوه امنیت ب

توسط AKHBAREBARTAAAR در 27 فروردین 1401
اما در نسخههای تازه لینوکس، اوامر کاربردی و جدید به جهت سناریو آیپی معرفی شده است. همین امرها به علاوه امنیت بالا سبب محوبیبت لینوکس در بین متخصصین شبکه شده و به جهت یک کانال کار خوب تر میباشد شناخت کلی اساسی همین سیستم دلیل داشته باشد. در شبکههای خطی ضخیم سیستمها حساس به کارگیری از یک کابل مجزای کوچک به نام AUI به یک کابل یک سره بزرگتر وصل می گردند ولی در شبکههای نازک این اتصالها بصورت مستقیم فی مابین پایانهها برقرار میشود، به این معنی که هر سیستم سوای واسط AUI به سیستم قبل و آن گاه متصل است. این شبکهها بزرگتر از شبکههای LAN و کوچکتر از شبکههای WAN هستند. کانال (WLAN) یک نتورک کامپیوتری بی سیم است، که دو یا این که چند دستگاه را حساس استعمال از رابطه بی سیم لینک و پیوند میدهد، تا یک کانال محلی (LAN) را در یک حیطه محدود مثل خانه، مدرسه، آزمایشگاه کامپیوتر، دانشگاه، ساختمان اداری و غیره ساخت آموزش شبکه از پایه کند. اصلی به کارگیری از روتر، میتوان چند کانال LAN را به هم متصل کرد. در نتورک دارای توپولوژی خطی، سیستمها به وسیله یک نوع کابل بصورت خطی به هم متصل میشوند. در مقابل، اگر دو پایانه بتوانند به طور به طور همزمان نیز برای هم داده ارسال و هم اخذ کنند، از گونه ارتباط دوطرفه بهره میبرند. یعنی به طور به طور همزمان صرفا یک سیستم می تواند به جهت سیستم دیگر داده ها ارسال نماید. بهتر میباشد کمی مشاجره را پیشرفتهتر کرده و به یک عدد دیگر از بعد ها حیاتی شبکههای کامپیوتر بپردازیم. ظرفیت شبکههای محلی برای کانال بندی نیز مرتبه میان 10 تا 15 گره است، چون هر سیستم بایستی داده ها حسابهای کاربری و تنظیمات خود را نگه دارد. به هر پایانه و سیستم در شبکه محلی node (گره) گفته میشود. به این رخ که هر پایانه نهایتا به دو پایانه قبل و آنگاه از خود متصل میشود. دقیقا همان چیزی که یک شبکهکار از پلتفرم پایانه میخواهد.
آخرین مطالب