متن انگیزشی چیست و چه تاثیری دارد؟

هدفی را تهیه کن که باعث شود تو، منتظر آن صبح فوق العاده باشی. بهترین زمان استعمال از بهترین نوشته انگیزشی انرژ

توسط AKHBAREBARTAAAR در 9 بهمن 1400
هدفی را تهیه کن که باعث شود تو، منتظر آن صبح فوق العاده باشی. بهترین زمان استعمال از بهترین نوشته انگیزشی انرژی مثبت و گزاره کوتاه انگیزشی ابتدای صبح که انرژی نیاز دارید میباشد ، اولی چیزی که می بینید و روزتان رو کلیدی انرژي آغاز کنید. در صورتی که یک توشه به دفتر مجموعه عمده از یک نفر سر زده باشید، زمانی وارد آسانسور می گردید اهمیت یک جمله ی انگیزشی مواجه می شوید، کلیدی انجام این فعالیت ما نیز هنگامی اعضاوجوارح مجموعه وارد آسانسور می شوند انگیزه و انرژی می گیرند تا روز کاری خویش را با قدرت شروع کنند،سایر اشخاص هم که از آسانسور به کارگیری می کنند به جهت لحظاتی که در آسانسور هستند از همین پاراگراف های انگیزشی انرژی می گیرند. وقتی شرایط طاقت فرسا میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قویتر میشه. من سنگین می کنم، مشقت بار فعالیت می کنم و هدف من این است که بهترین باشم. بهترین رهبران انگیزه های دست بالا دارند. مخاطبان من بخش اعظم به چه موضوعاتی عشق و علاقه دارند؟ مقاصد و اهدافی برای دستیابی به آن ها وجود دارند. قیمت هر چیزی مقدار زندگی شماست که در عوض آن می دهید. یک چیز در یک زمان، تمامی چیز به طور پیوسته. یک ثانیه وقت بگذار و به خاطر چیزهای اندکی که زندگی ارائه می دهد، سپاسگزار باش. از زندگی نترس، اعتقادوباور داشته باش که زندگی قیمت زندگی داراست و انگیزه و اعتقادوباور تو همین حقیقت را ایجاد می کند. ما بایستی خود را از قید و بند زندگی که برنامه ریزی کرده بودیم رها کنیم، تا بتوانیم زندگی ای را که در انتظار ما است، داشته باشیم. چنانچه می خواهید خواب هایتان تفسیر شوند، اولیه باید بیدار شوید. حتی اگر شما در مسیر درست قرار داشته باشید، در صورتی که تنها آنجا سوای هیچ تلاشی بنشینید، پیروز نخواهید شد. در صورتی که واقعا بخواهید کاری را انجام بدهید راهش را و در صورتی که نخواهید آن را انجام دهید، بهانه اش را پیدا می کنید. سریع ترین راه و روش برای دو برابر کردن پول شما این می باشد که آن تا کنید و در جیب خود قرار دهید. مدام اقدامی را انجام بده که از آن میترسی. وقتی که آه کسی را می شنوم که میگوید، زندگی دشوار است، من مدام وسوسه می شوم که بپرسم در مقایسه اهمیت چه؟ نمیخواستم این علاقه را فاش کنم، ناگاه به خود آمدم، دیدم تمامی کلمه ها راز مرا میدانند، همین می باشد که هر چه مینویسم، عاشقانهای برای متن انگیزشی کارما تو میشود.
آخرین مطالب