دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

دبی این پمپ ها فی مابین صفر تا حداکثر میزان خویش قابل تنظیم است. حداکثر دبی این پمپ اهمیت دقت به قطر پیستون، ب

توسط AKHBAREBARTAAAR در 27 فروردین 1401
دبی این پمپ ها فی مابین صفر تا حداکثر میزان خویش قابل تنظیم است. حداکثر دبی این پمپ اهمیت دقت به قطر پیستون، بدور موتور و گیربکس مشخص می شود. مثالا چنانچه تولید کننده توجه دستگاه را 1٪ اعلام کرده باشد به همین معناست که در هر نقطه دربین دبی 1 تا 100 درصد، توجه دوزینگ پمپ مربوطه يكسان خواهد بود. خروج آب از محدوده یک لیتر بر ساعت آغاز و تا ۱۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد. برای این که فرایند گندزدایی آب شکل گیرد، به تزریق مواد شیمیایی نیاز است. در اختیار گرفتن دبی در مترینگ پمپ ها Metering Pumps به وسیله تغییر و تحول ارتفاع کورس رفت و رجوع دیافراگم یا پیستون صورت می گیرد که می تواند بصورت دستی یا به طور کامل اتوماتیک اساسی امر گرفتن از پراب ها یا این که سنسورها رخ گیرد. در صـورت لـزوم مـي تـوان از دو ديافراگم متوالي كه روي نیز قرارمي گيرند استفاده كرد كه در صورت پاره شدن يكي از آنان ديگري جلوي نشتي مايع را بگيرد. به همین جهت در سیستم های دوزینگ پمپ میزان دبی و فشار از گزاره پارامتر های اهمیت اصلی بالا هستند و به این استدلال همه دوزینگ پمپ های ساخته شده دبی قابل تنظیم دارند. یکی از شاخص هایی که دوزینگ پمپ را از پمپ های مشابه آن جداازهم می نماید قابلیت و امکان تغییر و تحول کورس رفت و برگشتی است. در کلیه دوزینگ پمپ ها می اقتدار دارای تغییر و تحول کورس، نسبت دبی را تغییر تحول اعطا کرد هر چند در بیشتر دوزینگ پمپ ها از تغییر و تحول فرکانس تزریق نیز برای در اختیار گرفتن دبی استفاده می شود. 2. جور دیگری پمپ دیافراگمی وجود دارااست که البته به جای همین که سرعت جریان آهسته و مستمر داشته باشد، پمپ را بوسیله یک سیم پیچ مولد کنترل میکند. یکی از مهمترین مباحث که در ارتباط با مترینگ پمپ وجود دارد، کاربردهایی هستند که میتوان از آن ها غایت بهره و استفاده را برد. کلیدی دقت به نوع سیال و خورندگی، دما ، فشار تزریق در اشکال تحت موجود می باشد. مترینگ پمپ در اینجا به کار خواهد آمد و همین وظیفه را به انجام خواهد رساند. پلیپروپیلن یکی از پلیمرهای مضاعف پرکاربرد در تولید تجهیزات صنعتی میباشد که در تولید دوزینگ پمپ هم آیتم استعمال قرار میگیرد. دوزینگ پمپ های تزریق: در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی مورد تحلیل قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از پاراگراف آن پارامترها می باشد پمپهای تزریق تراز وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت آغاز می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، همین سطح گستردگی در رابطه مهم فشار، از یک توشه فشار تا ۱۰۰۰ توشه فشار ادامه می یابد. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب سایت مخزن دوزینگ پمپ.
آخرین مطالب