خرید پمپ دوزینگ - فروشگاه اینترنتی شهر پمپ

محرک دوزینگ پمپ­ ها می­ تواند به وسیله ی نیروی برق، نیروی­ مغناطیسی و همینطور هیدرولیکی نیز باشد. به جهت جابج

توسط AKHBAREBARTAAAR در 27 فروردین 1401
محرک دوزینگ پمپ­ ها می­ تواند به وسیله ی نیروی برق، نیروی­ مغناطیسی و همینطور هیدرولیکی نیز باشد. به جهت جابجایی مایعاتی که حیاتی میزان مقداری چربی میباشند هم می توان همین پمپها را به کار گرفت. سیالاتی که حیاتی ذرات کاتالیستی و جامد هستند نیز توسط دوزینگ پمپ قابل انتقالاند. اهمیت خلاصی های آزاد تری می باشند، قطعات آن ها به یکدیگر تماس و مالشی ندارند. اهمیت همین حال، در موتورهای برقی قابلیت تهیه و تنظیم تعداد پالس ها در دقیقه نیز وجود دارد، بدین ترتیب به شکل الکترونیکی می توانیم تعداد زیادی پالس را به جهت حجم بخش اعظم به جهت حرکت و پالس های کمتر برای جریان های کمتر تهیه و تنظیم کنیم. یک عدد دیگر از صنایعی که از پمپهای تزریق در جریان تولیدات خویش به کار گیری میکنند، صنعت مواد غذایی است. همانطور که گفتیم، دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی، یک پمپ کوچک می باشد که میزان معینی از یک مادهی شیمیایی یا مواد دیگری را به باطن جریان آب تزریق میکند. توصیه می شود منحنی دبی در مقابل فشار را باز‌نگری کنیم، زیرا موثر است، اغلب این پمپ ها در فشار دبی کمتر یا این که دبی باز دبی بیشتری می دهند. دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ، همانطور که از اسم آن مشخص و معلوم است، به پمپی گفته می شود که مقدار دانسیته مشخصی از یک ماده را در واحد دوران به مایع، گاز، جامد یا این که هرگونه دوغابی بیش تر نماید و از آنجاییکه این کار را کلیدی تزریق انجام می دهد و هم مقدار خروجی آن هم اهمیت دقت بالا قابل میزان گیری است، به نام های پمپ تزریق و پمپ اندازه گیر هم شناخته می قیمت دوزینگ پمپ اکواریوم شود. تزریق دوز مشخصی از آنتی اسکالانت: این ماده به مراد پرهیز از تولید رسوب در لولهها و … توصیه میکنیم دوزینگ پمپ را بر روی دیوار یا این که اسکید نصب نمایید تا از پیدایش همین اختلال هم جلوگیری به عمل آید. به این دلیل بایستی دسته سیال گزینه استفاده، احتمال اشتعال و انفجار، سمی یا این که شیمیایی بودن آن و …