برنامه بدنسازی حجمی 2022 با تصویر

در همین نوع سیستم تمرینی شما تکرارهای مشخصشده را می بایست در روزگار مشخص و معلوم انجام دهید.میزان وزنه مورداست

توسط AKHBAREBARTAAAR در 9 اسفند 1400
در همین نوع سیستم تمرینی شما تکرارهای مشخصشده را می بایست در روزگار مشخص و معلوم انجام دهید.میزان وزنه مورداستفاده در حد متوسط خواهد بود. در بدنسازی ۶ روز در هفته بایستی بدانید که نیاز شما به کالری عمده از حد معمول هست البته حساس توجه به وضعیت بدنیتان بایستی از یک برنامه غذایی درست پیروی کنید. وزنهای را انتخاب نمایید که بتوانید ۳۵ تکرار انجام دهید خیر بیشتر. فلای سینه دستگاه: ۵ ست با ۱۰ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت در میان ستها. کابل نشسته: ۵ ست با ۱۰ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت در بین ستها. هالتر خم ایستاده: ۵ ست اهمیت ۱۰ تا ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت دربین ستها. درنهایت هم دامنه حرکت تام جلو بازو حساس هالتر را انجام میدهید. هالتر بالای زانو: ۵ ست اهمیت ۱۰ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت. دمبل تک دست خم بر روی میز تخت: ۵ ست اساسی ۱۰ تکرار. به جهت قدرتبدنی بهتر میباشد که بر روی وزنه سنگینتر کلیدی تعداد تکرار کاهش تمرکز شود. در انتها برنامه بدنسازی به جهت هر تیم عضلانی تمرینات کششی انجام دهید. تعداد 10 ست از تمرینات زیر را دارای کمترین استراحت ممکن انجام دهید. برنامه غذایی بدلیل اینکه کاملا شخصی هست باید از نصیب مربی آنلاین سفارش دهید. استراحت فی مابین حرکات نیز این ضابطه را دارد می بایست میان حرکات نیز استراحت کنید. یا این که اینکه ترتیب انجام تمرینهای بالاتنه و تحت تنه را به هم بزنید و به همین رخ تغییری در برنامه بدنسازی به وجود برنامه بدنسازی کشتی آزاد آورد. چه کسانی به امداد برنامه های بدنسازی مینت تغییر و تحول کرده اند؟ اما به چه صورت بازیکنان به چنین فرم لطف می رسند؟ مسلما برای اخذ حجم بالا عضلانی انجام تمام حرکت های بالا توصیه می شود. برای این مراد ، انجام تمرینات اهمیت و اثر گذار مثل اسکات ، لانگز و فشار روی عضله‌ها حیاتی زیر تنه و بالا تنه به قدرت و استقامت بدنی یاری کند. علاوه بر همین ارتقا توان در بالاتنه و پایین تنه موجب ارتقا شتاب و چابکی بازیکن می شود؛ علاوه بر همین احتمال آسیب دیدگی را کمتر می دهد. همین برنامه بدنسازی 5 جلسه ای و کامل، مناسب منزلت سنی نوجوانان و جوانان هست و هدف آن ساخت تناسب اندام و آمادگی جسمانی ، چابکی، شتاب و استقامت در بازیکنان فوتبال می باشد. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وبسایت برنامه بدنسازی حیاتی دوچرخه ثابت.
آخرین مطالب