اما امروزه ثبت شرکت­ها کار چندان دشواری نیست

نکاتی که بایستی در گزینش نام کمپانی رعایت کنید مشروط به همین می باشد که مواد منع انتخاب اسم را بدانید که حساس

توسط AKHBAREBARTAAAR در 9 اسفند 1400
نکاتی که بایستی در گزینش نام کمپانی رعایت کنید مشروط به همین می باشد که مواد منع انتخاب اسم را بدانید که حساس ترین این موردها شامل : دارا بودن ریشه فارسی اسم ، مغایر نبودن مهم فرهنگ و تمدن اسلام و شئونات انقلاب اسلامی ایران ، حیاتی نام خاص بودن اسم ارائه شده می باشد. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران هر فرد حقیقی و حقوقی که واجد وضعیت باشد می تواند در ایران تصویب انجام دهد، قانون کشور ایران تاسیس موسسه را منحصر به ایرانیان ندانسته و اشخاص حیاتی تبعه ی غیر اهل ایران نیز می توانند دارای مالکیت صد در صد تاسیس کمپانی نمایند. در روزها نه چندان به دور (مثلا 5 سال پیش) در صورتی که شخصی می خواست شرکتی تصویب کند، میبایست به سازمان تصویب شرکت ها استان خویش مراجعه می نمود، فرم های ثبت کمپانی را دریافت می کرد و پس تکمیل فرم ها و آماده کردن مدارک گزینه نیاز آن را تسلیم اداره و پس پرداخت هزینه های رسمی تصویب شرکت ، منتظر می ماند تا مراحل تصویب شرکت یکی پس از دیگری توسط اداره انجام شود تا در نهایت شرکت به ثبت برسد. آن‌گاه دو ورژن آگهی به امضای مدیر اداره رسیده و یک نسخه از کلیه مدارک در پروندهی شرکت، ضبط و نسخهی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی دیتا میگردد و این سند «سند تصویب شرکت» است، که همین موردها به وسیله وکیل پرونده انجام میشود. بعد از آن از انجام این پروسه بایستی منتظر باشید تا اداره تصویب شرکتها از شما بخواهد مدارک را به جهت آن‌ها ارسال کنید. ما افتخار داریم که خدمات اهمیت میزان مرغوب بودن را دارای بهترین سرویس ها به مراجعه کننده ها ارائه می دهیم. کل قوانین داخلی مربوط به ادارۀ تیم و چک بر کارایی مدیران و رابطه اساسی سهامداران نیز در اساسنامه درج میشود. آوردههای غیرنقدی اعضای کمپانی باید اصلی محاسبه کارشناسان دادگستری و حضور خویش شرکا بررسی و قیمتگذاری شوند. شرکت از اجتماع 2 یا این که یک‌سری نفر سهیم یا سهامدار و یا موسس اساسی هدف ها مشترک (معمولا تجاری) تشکیل می شود که بر پایه گونه آن اعضا یا شرکا سود حاصله را فی مابین خود مطابق اساسنامه ثبت کمپانی ثبت برند تقسیم می کنند. تصویب کمپانی تضامنی به گونهای است که شرکا و سهامداران بصورت جداگانه به فعالیتهای اقتصادی میپردازند. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه ثبت شرکت شخصی در ترکیه لطفا از تارنما ما دیدن کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن