آیات 1 تا 60 یوسف - تفسیر نور

یوسف فرزند یعقوب، از پیامبران بنی اسرائیل بود و مادرش راحیل اسم داشت. ادامه سخنان همسر عزیز مصر می شمارند،ولی

توسط AKHBAREBARTAAAR در 7 فروردین 1401
یوسف فرزند یعقوب، از پیامبران بنی اسرائیل بود و مادرش راحیل اسم داشت. ادامه سخنان همسر عزیز مصر می شمارند،ولی با توجّه به محتوای آیه،نظر اوّل صحیح است و نمی تواند حرف همسر عزیز مصر باشد.زیرا چه خیانتی بالاتر از این که یک نفر بی گناه،سالها در زندان بماند. 5-والدین به خواب های فرزندانشان توجّه کنند. 4-پدران و فرزندان در خطاب به یکدیگر،از واژه هایی که نماد ی صمیمیّت، عفووبخشش و شفقت است،استفاده کنند. 12-انسان های برگزیده،به مقامی می رسند که مسجود دیگر انسان ها می شوند. 26-شیطان دشمن انسان است،حتّی در صورتی که پیامبر زاده باشد. 9-قدرت چنانچه اهمیت ایمان و تقوا یار نباشد به جهت هوای نفس گزینه به کارگیری قرار می گیرد. او به محض این که یوسف را دید، در اتاق را بست و حیاتی لحنی آمرانه و آمیخته اهمیت تضرع فارغ از پروا گفت : «هر چه زودتر پیش من آی و مرا کامروا ساز! 13-گاهی در نوجوان،استعدادی میباشد که بزرگترها را به تواضع وامی دارد. ایفای نقشهای تاریخی هم در این راستا نیاز به تحقیق و مطالعه دارااست و این عامل، بازیگر را به بحران میکشد. حضرت یوسف،خواب خود را دور از چشم برادران،به پدر گفت که همین خویش نماد ی هفت تکنیک فروش بیمه عمر تیزهوشی اوست. چهارم اینکه او مربوب یعنی مملوک و در زیر تربیت رب خویش، خدای سبحان است و خویش صاحب و مالک چیزی از نفع و ضرر خود نیست؛ مگر آنچه را که خداوند به جهت او منظور باشد؛ و یا این که خداوند دوست داشته باشد که او انجامش دهد، و به همین جهت در پاسخ سفارش او کلیدی لفظ صریح، خواسته او را رد نکرد و اصلی گفتن «مَعاذَ الله» به طور کنایه پاسخ داد. 4-از کودکی و در خانواده رازداری را به فرزندان بیاموزیم. دلِ او را در تپیدن آمد و اعضای او لرزیدن گرفت. به همین ترتیب یوسف (علیهالسلام) تحت تأثیر محیط و جوّ واقع نشد، در به عبارتی زندان، بت پرستان را به سوی خدای یکتا دعوت میکرد، و زندان را مرکز ارشاد گمراهان قرار داده بود. یکی از اصول زندگی،رازداری است.اگر مسلمانان به مفاد همین آیه فعالیت می کردند،این کلیه کتب خطی،آثار علمی،هنری و عتیقه های ما،در موزه کشورهای خارجی جای نمی گرفت و به نام کارشناس،دیپلمات و جهانگرد از منابع و امکانات و منافع ما باخبر نمی شدند و در اثر سادگی یا این که خیانت،اسرارمان در اختیار کسانی که دائماً در حال کید و دسیسه بر علیه ما هستند، قرار نمی گرفت. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد Yousef asadi youtube لطفا از ورقه ما بخواهید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن