IGI محققان با استفاده از CRISPR


تلفظ “crisper.” تطبیقی سیستم ایمنی موجود در باکتری ها و archaea شرکت تصمیم گرفتند به عنوان یک ژنوم مهندسی ابزار. مخفف از “خوشه regularly interspaced short palindromic تکرار” که اشاره به یک بخش از ژنوم میزبان حاوی متناوب توالی تکراری و منحصر به فرد قطعه از DNA خارجی. CRISPR-همراه نظارت پروتئین با استفاده از منحصر به فرد این توالی مولکولی mugshots به عنوان آنها به دنبال و نابود کردن DNA ویروسی برای محافظت از سلول.
مشاهده صفحه تعریف

“>CRISPR برای تغییر اصلی محصول کاساوا و آن را امن تر و آسان تر به غذا خوردن.

مایکل گومز بزرگ شده کاساوا با کلمبیا ، در حال حاضر او در حال ویرایش آن ژن