کتاب آشپزی

استان بوشهر با وجود منابع عظیم نفت و گاز در منطقه ، همچنان به عنوان یکی از فقیرترین استانهای کشور شناخته می شود. این استان به شدت از کمبود زیرساخت های فرهنگی به ویژه کتابخانه رنج می برد. طبق آخرین آمار کتاب آشپزی، برای هر 100 نفر فقط 2 متر مربع فضای کتابخانه وجود دارد. …

ادامه مطلبکتاب آشپزی