دانلود رایگان کتاب چشمهایش tagged posts

بهترین پایگاه دانلود کتاب های خارجی

بهرام پرویناگنابادی ، مسئول معاون فرهنگی انتشارات علمی و فرهنگی ، در گزارشی درباره عملکرد برخی از بخشهای این انتشارات صحبت کرد.
سرانه تولید کتاب 68 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، به نقل از روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی دانلود رایگان کتاب ، بهرام پروینا آبنادی درباره فعالیت ها ، برنامه ها و رویدادها در واحد فرهنگی این انتشارات گفت: یک واحد تولیدی ، یک واحد طراحی ، یک بخش پروژه های ویژه ، یک واحد فنی و یک واحد برای کودکان و نوجوانان برخی از این واحدها هستند...

Read More