بهترین پایگاه دانلود کتاب های خارجی

بهرام پرویناگنابادی ، مسئول معاون فرهنگی انتشارات علمی و فرهنگی ، در گزارشی درباره عملکرد برخی از بخشهای این انتشارات صحبت کرد. سرانه تولید کتاب 68 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، به نقل از روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی دانلود رایگان کتاب ، بهرام پروینا …

ادامه مطلببهترین پایگاه دانلود کتاب های خارجی