نگهداری اصولی از تخت های بیمارستانی

تختخوابهای بیمارستانی تجهیزات پزشکی با دوام محسوب می شوند و به بازرسی و نگهداری معمول احتیاج دارند. قوانین و مقررات فدرال یا ایالتی (از جمله الزامات قانون ایمنی زندگی که به عنوان بخشی از مقررات فدرال تصویب شده است) ممکن است مستلزم آن باشد که تعمیر و نگهداری تجهیزات (از جمله تعمیر و نگهداری ، …

ادامه مطلبنگهداری اصولی از تخت های بیمارستانی