Category پزشکي

نگهداری اصولی از تخت های بیمارستانی

تختخوابهای بیمارستانی تجهیزات پزشکی با دوام محسوب می شوند و به بازرسی و نگهداری معمول احتیاج دارند. قوانین و مقررات فدرال یا ایالتی (از جمله الزامات قانون ایمنی زندگی که به عنوان بخشی از مقررات فدرال تصویب شده است) ممکن است مستلزم آن باشد که تعمیر و نگهداری تجهیزات (از جمله تعمیر و نگهداری ، بازرسی و آزمایش) مطابق با توصیه های سازنده انجام شود یا سایر موارد لازم برای نگهداری را تعیین کند. تولید کنندگان تختخواب و وزارت بهداشت و خدمات انسانی صاحبان را راهنمایی می كنند كه تخت های بیمارستانی را كه توسط یك متخصص واجد شرایط ، مانند یك تکنسین یا مهندس بالینی یا زیست پزشکی انجام شود ، بازرسی كنند...

Read More