چگونه زنان متفاوت سرمایه گذاری نسبت به مردان

زنان و مردان دارای تنظیمات مختلف در تقریبا در هر جنبه ای از زندگی خود را که آیا آن شغل آنها را انتخاب کنید, برنامه های تلویزیونی آنها مانند کتاب خواندن ، این درست است که در مورد سرمایه گذاری به عنوان به خوبی. سرمایه گذاری متفاوت عوامل زمینه ای است که نفوذ به سرمایه …

ادامه مطلب