10 تکنولوژی ترسناک و باورنکردنی که جهان را تغییر خواهد داد

بایستی به پرورش دانش و تکنولوژی عمده از اقتباس و انتقال تکنولوژی قیمت داد.باید علم و تکنولوژی در جامعه ریشه بد

توسط AKHBAREBARTAAAR در 15 بهمن 1400
بایستی به پرورش دانش و تکنولوژی عمده از اقتباس و انتقال تکنولوژی قیمت داد.باید علم و تکنولوژی در جامعه ریشه بدواند و از این رو بایستی تدریس علمی و فنی را از مدارس ابتدایی و حتی زودتر شروع کرد تا در نوباوه روح دانش و علمی نگری جای گیرد چرا که علوم و فوت و فن وارداتی نمیتوانند مسائل مبرم کشورهای در حال گسترش را به طور ریشهای حل کنند. گروه دیگر،کسانی میباشند که خواهان تکنولوژی منطبق اهمیت مهارتهای انسان میباشند آن‌ها معتقدند که کشورهای در درحال حاضر تتوسعه باید از گونهای از تکنولوژی بهره جویند که دارای جمعیّت غیر ماهر،بیسواد و فقر زدهشان سازگار باشد یعنی از گاری،شخم ابتدایی،تلمبه و غیره استفاده کنند. تحلیل مدل: به عنوان اولیه گام در بررسی قطعیت و مزایای بالقوه نگرش فرایندی، باید بتوان آن را در صنعت های متعدد تولیدی و اصلی دامنه متنوعی از محصولات تست کرد. کشورهای کاهش توسعه و گسترش یافته به جهت بقای خویش به تیتر دولتهای ملّی بایستی نوترین دانش فنی را که به جهت بهرهبرداری از منابع آخرین آنها اضطراری میباشد به فعالیت گیرند امّا به جهت فراهم نمودن قابلیت و امکان فعّالیت و مشارکت اکثریّت مردمی که حاجتمند و بیسوادند در روند زندگی،ضروری است تکنولوژیهای وارداتی را هم بهسازی کرد و افزایش اخبار تکنولوژی و فناوری اطلاعات بخشید. 4-تکنولوژیای مناسبتر خواهد بود که از نظر صنعت های ما قبل و ما سپس خویش بیشترین ارتباط را اساسی صنایع داخلی و سنّتی داشته باشد. اساسی گذر روزگار و ترقی تکنولوژی، فیلمهای تخیلی مثل «مردان سیاهپوش» رنگ حقیقت به خود پیدا کردهاند و کارهایی که ما امروزه انجام می‌دهیم به جهت نسلهای قبل از ما رویایی بیش نبود. سروتونین هنگامی ترشح می‌گردد که کارهای خلاقانه انجام میدهیم، دارای دیگران در ارتباطیم و به آنان یاری میکنیم. از این پیشین او میگوید مدام مفیدترین و پربازدهترین راهحل چه از لحاظ اقتصادی و چه از حیث امکانات نیروی انسانی،به کار بردن پیشرفته ترین تکنیکها نیست.بنابراین تکنولوژی را بایستی اساسی توجّه به آثاری که از به عمل بستن آن در سراسر مملکت پدید میآید برگزیند.همچنین زمان برگزیدن تکنولوژی اضطراری است که به امکانات کنونی و آیندهء سرزمین از نظر نیروی انسانی کارشناس توجّه شود. 2-جوامع در حال اضمحلال:میتوان اصلی شاخصهایی،نشان اعطا کرد که چنین جامعهای اصلی توجّه به اینکه در اکنون گذار است تعادل پیشین خود را از دست دیتا می باشد البته حرکتش به سمت تعادل جدیدی نمی باشد بلکه به سمت تشدید عدم تعادل و بحرانها حرکت میکند. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم سایت خبرها تکنولوژی لطفا از سایت ما دیدن کنید.