یو پی اس صنعتی

باتری های عمده معادل مدت دوران برق دهی اکثر هستند. علاوه بر این ممکن است که در زمانه از عمل افتادن آسانسور، بع

توسط AKHBAREBARTAAAR در 29 اردیبهشت 1401
باتری های عمده معادل مدت دوران برق دهی اکثر هستند. علاوه بر این ممکن است که در زمانه از عمل افتادن آسانسور، بعضا افراد که سرگرم تردد هستند، باطن آن حبس شوند. هنگامی از تکنولوژی Double به کارگیری شود، تجهیزات کانال مستقیما برق را از خروجی AC نمیگیرند و به جای آن الکتریسیته AC به rectifier یا این که یکسوساز منتقل میشود تا تبدیل به DC شود. بدین رخ که جریان متناوب ورودی به رکتیفایر رفته و در آنجا به جریان مستقیم تبدیل میشود، آنگاه همین جریان مستقیم یا برای شارژ باتری گزینه استعمال قرار می‌گیرد و یا این که مستقیما به اینورتر رفته و پس از تبدیل به جریان متناوب به پورت خروجی منتقل شده و مصرف میگردد. فرقی نمی کند که الکتریسیته نتورک وصل بوده یا این که انقطاع باشد، جریان خروجی همواره از این مسیر تامین میگردد. در آیتم معایب آن میتوان گفت که همین دسته از UPS به علت کار مداوم اینورتر و رکتیفایر، فرسایش بیشتر و طول عمر کمتری دارد. آزمون خودکار نیز به جهت اطمینان از کارایی مطلوب UPS به کار گیری میشود. در تعیین و خرید کردن یو پی اس باید قدرت آن را نیز در لحاظ گرفت زیرا اقتدار مورد به کار گیری مصرف کننده در گزینش صحیح این دستگاه زیاد حیاتی است. یعنی در در آغاز می بایست تمام تجهیزاتی را که می خواهید به سیستم یو پی اس مجهز کنید را تامین کرده و بعد از آن توان مصرفی هر یک را چک کردن کنید تا بتوانید یک میزان کلی ز قدرت مصرفی دستگاه را مشخص و معلوم کرده و یو پی اس صنعتی سه فاز مناسبی را به جهت آن ها تنظیم کنید. این مورد قضیه می تواند استرس و هراس متعددی به سرنشینان، خصوصا کودکان، بانوان و اشخاص سالمند و مریض وارد کرده و تن درستی آن‌ها را اصلی خطر مواجه کند. این دستگاه به رخ مداوم در درحال حاضر مهیا باش می باشد و الکتریسیته را فیلتر می کند. و ارزان هستید، همین نوع به جهت شما مناسب خواهد بود. معیارهای متمایز برای دستهبندی اشکال یو پی اس وجود دارد. باتری: آنگاه از به کار گیری از اقتدار الکتریکی باتری زمان قطع برق، ذخیره باتری نیاز به شارژ دوباره دارد. تکنولوژی ایجاد این UPS ها در حصر یکسری مرز و بوم قرار یو پی اس پرسو دارد . به طور کلی، در مدار هر UPS دو مسیر به جهت تامین الکتریسیته خروجی وجود دارد: مسیر باتری و مسیر بای پس (Bypass) . یعنی در حالت عادی، که برق شهری وصل است و انرژی ورودی در بازهی مجاز تعریف و تمجید شده قرار دارد، جریان مستقیما از ورودی به خروجی رفته و در اختیار دستگاه مصرف کننده قرار میگیرد. حتماً باید از فیوز جداگانه در تابلو برق شهری به جهت یو پی اس استعمال شود.