نکات مهم و کاربردی در اجرای طلاق از طرف مرد

بر اساس قانون مدنی شماره ۱۳۳، مرد می تواند در زمانی که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. در واقع حق درخواست طلاق از

توسط AKHBAREBARTAAAR در 3 بهمن 1400

بر اساس قانون مدنی شماره ۱۳۳، مرد می تواند در زمانی که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. در واقع حق درخواست طلاق از طرف مرد بوده و ربطی به مخالفت زوجه ندارد. در صورتی که زن راضی به طلاق گرفتن نباشد، مرد می تواند از قانون ماده ۱۳۳ استفاده کرده و تحت نظر مشاور، رای طلاق صادر می شود. درست است که قانون با صراحت و به صورت کامل حق طلاق از طرف زوج را داده است اما مرد باید تمامی شرایطی را که در عقد نامه مشخص شده ایفا کند. در صورتی که مرد نسبت به ایفای شروط ذکر شده در عقدنامه عمل نکند نمی تواند همسر خود را طلاق دهد.

در صورتی که زن قبل ازدواج بیماری داشته باشد  و آن را پنهان کرده و این بیماری سبب متزلزل شدن اساس و پایه زندگی شود، این مسئله به عنوان فریب در ازدواج به حساب آمده و حکم طلاق خیلی سریع صادر می گردد. اما اگر در زمان بعد از عقد بیماری و یا موردی پیش بی آید که در کوران زناشویی قرار داشته باشد،  دادگاه آن مورد را به هیچ وجه نمی پذیرد. اما در چنین شرایطی نیز قانون ماده ۱۳۳ پابرجا می شود و می توان زوجه  بر اساس این قانون طلاق داد.

برای درخواست طلاق از طرف مرد و طلاق هیچ تشریفات خاصی لازم نیست. به جز این که باید صیغه طلاق در حضور حداقل دور مرد عادل جاری گردد. طلاق از طرف مرد نیاز به مشاوره و جلسه دادرسی در حضور دادگاه دارد. و در صورتی که مرد وکیل نداشته باشد، طی مدت زمان ۶ ماه انجام می شود.

https://www.shia-news.com/fa/news/262753/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

شرایط و مراحل درخواست طلاق از طرف مرد

زمان که زوج بخواهد همسر خود را طلاق دهد، در ابتدا باید یک دادخواست (دادخواست طلاق) مبتنی بر درخواست صادر شدن گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زن تنظیم کند. سپس به هر کدام از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان ها و یا تهران به دادگاه های خانواده مراجعه کند. و برای ثبت نمودن دادخواست طلاق و پرداخت نمودن هزینه دادرسی  و همچنین دریافت ابلاغ مجتمع قضایی، به شعبات مربوطه مراجعه کند. 

سپس بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل شدن جلسه برای تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زوجه، گواهی عدم سازش را دریافت کند. مدت اعتبار این گواهی نیز حدود ۳ ماه است و با استفاده از آن می‌ توان به یکی از دفترهای رسمی طلاق برای اجرای صیغه طلاق در این سه ماه اقدام کرد. در صورتی که مرد در مدت زمان ۳ ماه اقدام نکند، گواهی عدم سازش باطل شده و دیگر‌اعتبار ندارد.

طلاق از طرف مرد به شکل غیابی

در خواست طلاق از طرف زوج به شکل غیابی نیز دارای همان تشریفات لازم می باشد. در چنین شرایطی مرد باید ثابت کند که به هیچ صورت نمی تواند آدرس زن را پیدا کند. و به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی درخواست طلاق داده شود. پس از آن رای طلاق غیابی و با حق  واخواهی و هم چنین تجدید نظر در‌ مهلت قانونی برای زوجه وجود خواهد داشت.

شرط نصف  دارایی چیست؟

بر اساس بند الف از شروط ضمن عقد که در سند نکاحیه مندرج شده است، زوجه شرط می کند هر زمان که طلاق به خواست او نباشد یعنی طلاق از طرف زوجه باشد و بر اساس تشخیص دادگاه درخواست طلاق بخاطر تخلف زن در وظیفه های همسری نباشد، مرد وظیفه دارد که نصف دارایی های خود را که در مدت زمان زناشویی به دست آورده و با معادل آن را به زن انتقال داده و به نام او کند‌.

مدارک لازم جهت درخواست طلاق از طرف مرد

  • اصل شناسنامه

  • کپی کارت ملی 

  • اصل سند ازدواج

مهریه در طلاق از سوی مرد

در صورتی که طلاق از سوی مرد باشد، مرد تکلیف دارد تمامی مهریه و دیگر مطالبات زن را به صورت یک جا به او پرداخت کند. در واقع نمی توان بدون درخواست مهریه، درخواست طلاق داد. مگر این که زن موافق باشد و یا این که فریب در ازدواج رخ داده باشد. 

اما در صورتی که زوج توان مالی نداشته باشد می‌ تواند از دادگاه درخواست اعسار و تقسیط کند. در صورتی که طلاق از طرف زوج باشد و فاقد ملائت باشد، با شهادت دادن سه نفر شاهد و تنظیم نمودن استشهادیه می تواند اعسار خود را ثابت کند. و مهریه را به صورتی قسطی پرداخت نماید.

اعسار و تقسیط مهریه هنگامی انجام می پذیرد که زوج بخواهد همسر خود را طلاق دهد و می تواند به شهادت سه نفر و تنظیم نمودن استشهادیه مهریه را قسطی کند. لازم به ذکر است که اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد و زن هنوز باکره باشد، موظف است که نصف مهریه او را پرداخت کند.

شرایط پرداخت اجرت المثل و نفقه در طلاق از طرف مرد

پرداخت نفقه تا پس از ۱۰۰ روز بعد از صدور حکم طلاق بر عهده مرد می باشد. مگر این که توافق دیگری میان مرد و زن حاصل گردیده باشد. اجرت المثل نیز از سال ازدواج تا زمان طلاق محاسبه می گردد.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن