مدت زمان و هزینه های طلاق از طرف مرد (زوج)

طبق ماده قانون مدنی مرد در هر شرایطی می‌تواند درخواست طلاق نماید، بنابراین حق طلاق متعلق به مرد است و زن

توسط AKHBAREBARTAAAR در 3 بهمن 1400

طبق ماده قانون مدنی مرد در هر شرایطی می‌تواند درخواست طلاق نماید، بنابراین حق طلاق متعلق به مرد است و زن نمی‌تواند با آن مخالفت کند. حتی اگر زن راضی به طلاق نباشد مرد طبق قانون می‌تواند همسر خود را طلاق دهد.

با این که این مواد به حق طلاق از طرف زوج اشاره دارد اما اگر قبلا در عقدنامه شرایطی قید شده باشد و مرد به آن شرایط عمل نکند زن می‌تواند درخواست طلاق کند.

در صورتی که زن قبل از ازدواج دارای بیماری بوده و این موضوع را پنهان کرده به گونه‌ای که روی پایه و اساس زندگی تاثیر بگذارد عنوان فریب در ازدواج را خواهد داشت و حکم طلاق صادر خواهد شد.

اما اگر این بیماری یا مواردی مشابه آن بعد از عقد به وجود آید مورد قبول دادگاه نخواهد بود اما حق طلاق همچنان با مرد خواهد بود. جاری شدن صیغه طلاق باید با حضور دو مرد عادل انجام شود.

اگر طلاق از طرف مرد باشد باید در جلسات دادرسی مشاوره و جلسات دادگاه حضور داشته باشد، اما اگر دارای وکیل باشد نیازی به حضور او در این جلسات نیست.

https://appreview.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

 شرایط درخواست طلاق از طرف مرد

زمانی که مرد می‌خواهد از همسر خود جدا شود و درخواست طلاق دارد طلاق از طرف مرد است، برای این کار زوج ابتدا باید دادخواستی تهیه کرده و درخواست گواهی عدم سازش نماید.

زوج باید درخواست طلاق خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محل اقامت خود تحویل داده و درخواست طلاق را ثبت نماید. هزینه طلاق از طرف مرد تا این مرحله تنها شامل هزینه دادرسی می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه دادرسی و ثبت دادخواست ابلاغیه دریافت کرده که در آن شعبه دادگاه مشخص شده و سپس به شعبه مشخص شده مراجعه کند. پس از این که وقت رسیدگی تعیین شد جلسات تشکیل شده و گواهی عدم سازش صادر می‌شود. در این جلسات باید تکلیف تمام حقوق مالی زن مشخص شود.

پس از آن که گواهی عدم سازش صادر شد زوج باید به یکی از دفاتر طلاق مراجعه کند تا صیغه طلاق جاری شود، این گواهی به مدت سه ماه اعتبار دارد و پس از آن بی اعتبار خواهد شد.

صیغه طلاق در صورتی جاری می‌شود که تمامی حقوق زن مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره  پرداخت شود مگر این که زوج شرایط اعسار داشته باشد و یا این که زوجه رضایت داشته باشد.

همان طور که در ماده 1133 قانون مدنی اشاره شده مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد البته به شرط این که تمامی حقوق زن را پرداخت کند و همچنین در طلاق از طرف مرد ، اگر بعد از طلاق همسر آینده در ثبت احوال رضایت دهد می‌تواند نام همسر قبلی را از شناسنامه پاک کند.

درخواست طلاق از طرف زوج به صورت غیابی

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی همان مراحل گفته شده را نیاز دارد با این تفاوت که در درخواست طلاق غیابی زوج باید ثابت کند که هیچ آدرسی از زن نداشته و آدرس او را نتوانسته شناسایی کند.

درخواست مرد از طریق روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود و رای غیابی صادر می‌شود و زن در مهلت تعیین شده می‌تواند درخواست واخواهی و یا تجدید نظر داشته باشد.

شرط تنصیف دارایی

تنصیف دارایی یکی از شرایط ضمن عقد است که طبق آن زن شرط می‌نماید در صورتی که درخواست طلاق و جدایی از طرف زن نباشد، یعنی این درخواست تنها از جانب مرد باشد و همچنین درخواست طلاق به دلیل تخلف زوجه و یا اخلاق و رفتار او نباشد.

مرد باید نصف دارایی هایی که در زمان زندگی زناشویی با همسرش به دست آورده را به زن ببخشد و یا این که معادل آن دارایی را بپردازد.

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف مرد

مرد برای درخواست طلاق باید اصل سند ازدواج را به همراه داشته باشد، در صورتی که اصل سند ازدواج در دسترس نباشد می‌تواند کپی آن را از دفتر محل عقد تهیه کند.

همچنین اصل شناسنامه زوج و کپی کارت ملی را نیز به همراه داشته باشد.

مهریه در درخواست طلاق از طرف زوج

اگر درخواست طلاق از طرف زوج باشد باید تمام حقوق مالی از جمله مهریه را به همسر خود بپردازد. بنابراین بدون پرداخت مهریه مرد نمی‌تواند همسر خود را طلاق دهد مگر این که هر دو به توافق رسیده باشند یا موضوع فریب در ازدواج در میان باشد.

در صورتی که مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای اعسار کند و یا این که مهریه را به صورت قسطی پرداخت کند.

در طلاق از طرف مرد اگر تمکن مالی نداشته باشد با حضور سه شاهد می‌تواند آن را ثابت کند و مهریه را تقسیط کند. اعسار و تقسیط مهریه زمانی صورت میگیرد که زوج بخواهد همسر خود را طلاق دهد و علاوه بر سه شاهد گواهی حقوق و درآمد خود را تحویل دادگاه دهد.

اگر اعسار مرد ثابت شود قاضی دادگاه با توجه به شرایط زوج نحوه پرداخت و مقدار آن را مشخص می‌کند. در صورتی که مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد و همسر او باکره باشد نصف مهریه به دختر پرداخت می‌شود.

هزینه طلاق از طرف مرد

از آن جا که دعوای طلاق از طرف زوجین یک دعوای غیر مالی است هزینه ثابت و مشخصی ندارد و می‌تواند از حداقل پانصد هزار تومان شروع شود.

آخرین مطالب