طلاق از طرف مرد و مراحل اجرای آن

طلاق می‌تواند از طرف زن یا مرد صورت گیرد و همچنین زوج می‌تواند تقاضای طلاق کرده و گواهی عدم سازش را

توسط AKHBAREBARTAAAR در 3 بهمن 1400

طلاق می‌تواند از طرف زن یا مرد صورت گیرد و همچنین زوج می‌تواند تقاضای طلاق کرده و گواهی عدم سازش را از دادگاه دریافت کند و به این ترتیب همسر خود را طلاق دهد.

البته باید به این نکته توجه داشت در صورتی که طلاق از طرف مرد باشد، باید در تمامی جلسات دادگاه حضور پیدا کند و همچنین تمام حقوق مالی زن را پرداخت کند.

معنای درخواست طلاق از طرف مرد

طبق مواد قانون مدنی، زوج می‌تواند هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. این مبحث یک عمل حقوقی یک طرفه است که فقط برای مرد در نظر گرفته شده است. بنابراین زوج می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و پس از آن با به همراه داشتن دو مرد عادل به دفتر طلاق مراجعه کرده و همسرش را طلاق دهد.

توجه داشته باشید که مرد برای طلاق دادن همسرش نیاز به اثبات هیچ گونه دلیل و مدرکی ندارد. در این نوع طلاق مرد باید تمام حقوق مالی زوجه را پرداخت کند. همچنین زوجه نمی‌تواند با این طلاق مخالفتی داشته باشد.

در برخی موارد موضوع این قانون باعث سو استفاده‌ی برخی از مردان از این حق شده است. و ممکن است برخی از این افراد از سر عصبانیت تصمیم به طلاق گرفته و از همسر خود جدا می‌شوند و در نهایت بعد از مدتی باعث رجوع از طلاق می‌شود. 

مراحل طلاق از طرف مرد

در قانون سابق اینگونه پیش بینی شده بود که مرد در هر زمانی می‌توانست همسر خود را طلاق دهد و این موضوع باعث سو استفاده برخی و همچنین بی نظمی در امر طلاق شده بود.

اما قانون جدید این راحتی را از مردان گرفته و اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارد که در ادامه این مراحل را بررسی می‌کنیم.

اولین مرحله برای درخواست این است که مرد باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و درخواستی مبنی بر عدم سازش تنظیم کند و این گواهی را به دادگاه خانواده تحویل دهد.

مرحله بعد ارجاع به داوری است. در این مرحله زن و مرد از طرف دادگاه به داوری ارجاع داده می‌شوند. این به این معنی است که زن و مرد باید یک فرد متاهل را به عنوان داور معرفی کنند.

اگر درخواست طلاق از طرف زوج باشد، باید تمام حقوق زن را مانند مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق مالی را به او بپردازد. مگر این که بین زوجین توافقاتی صورت گرفته باشد که طبق آن توافقات عمل می‌شود.

اگر دادگاه نظر بر این داشته باید که ادامه زندگی مشترک برای زن و مرد مقدور نیست، گواهی عدم سازش برای آنها صادر می‌شود.

پس از آن که زوجین از دادگاه گواهی عدم سازش دریافت کردند، باید به دفاتر رسمی سلاق مراجعه کرده و طلاق را انجام دهند. این گواهی به مدت سه ماه اعتبار دارد و اگر در این مدت زوجین به دفتر طلاق مراجعه نکنند این گواهی از اعتبار ساقط می‌شود.

نحوه پرداخت نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف مرد

پرداخت نفقه بعد از صادر شدن حکم طلاق از طرف مرد تا زمان عده که تقریبا 100 روز است بر عهده زوج است. مگ این که بین زوجین توافقاتی انجام شده باشد یا این که همسر باکره باشد و یا به دلایل دیگر حق گرفتن نفقه نداشته باشد.

در اجرت المثل از زمان ازدواج تا زمان طلاق تمامی سنوات زندگی مشترک مشخص شده و مطابق نظر کارشناس تعیین می‌شود.

داشتن وکیل در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد داشتن وکیل دارای مزایایی است، از جمله این مزایا این است که مرد در جلسات داوری می‌تواند حضور نداشته باشد.

همچنین تمامی مراحل از جمله پرداخت حقوق زن را به وکیل می‌سپارد. اجرای طلاق نیز می‌تواند بدون حضور مرد انجام شود و تنها حضور داشتن وکیل کفایت می‌کند.

همچنین در هیچ کدام از جلسات دادگاه و مشاوره نیازی به حضور مرد نیست و تمامی کارها و جلسات را وکیل پیگیری می‌کند.

تکلیف حضانت فرزندان در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد، حضانت فرزندان پسر تا سن هفت سالگی با مادر و از آن پس تا سن 15 سالگی با پدر خواهد بود. فرزند پسر در 15 سالگی حق انتخاب دارد که با پدر یا مادر زندگی کند.

و فرزندان دختر تا 7 سالگی با مادر و پس از آن تا 9 سالگی با پدر زندگی می‌کنند و پس از آن حق انتخاب با دختر است مگر آن که زوجین توافق کرده باشند.

اگر در مورد حضانت بین  زن و مرد توافق صورت نگیرد طبق قانون و موارد گفته شده عمل خواهد شد.

نکاتی در مورد درخواست طلاق از طرف زوج

در هر نوع طلاقی، چه درخواست از جانب زن باشد چه از جانب مرد، حقوق مالی زن مانند مهریه، نفقه و غیره از بین نمی‌رود و دادگاه مکلف است تکلیف این موارد را روشن کند.

در جلسات دادگاه نحوه ملاقات و نفقه نیز مشخص می‌شود. در درخواست طلاق از طرف مرد در هیچ صورتی مهریه زن از بین نمی‌رود تنها در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد مهریه نصف خواهد بود.

در طلاقی که مرد درخواست کننده آن است رجعی است این بدین معناست در مدت عده که معمولا سه ماه است می‌تواند به زوجه رجوع کرده و طلاق نیز از بین می‌رود.

اما در صورتی که زوجه باکره و یا اینکه یائسه باشد مرد نمی‌تواند رجوع کند.

اگر زوج در هنگام ثبت عقد شرط تنصیف اموال را قبول و امضا کرده باشد علاوه بر پرداخت مهریه در هنگام طلاق باید نصف اموالی که در مدت زندگی مشترک به دست آورده را به زن ببخشد و یا معادل آن را پرداخت کند.

اگر زوج مهریه را پرداخت نکرده باشد و دادگاه نیز در رای خود به آن اشاره نکرده باشد، در حکم طلاق مهریه را مشخص می‌کنند زیرا ثبت طلاق به شرط تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه می‌باشد.

اگر علت طلاق رابطه نا مشروع زن و یا سایر موارد باشد بر مهریه تاثیری نخواهد داشت. همچنین اگر در حین رسیدگی به درخواست طلاق از طرف مرد، زن و مرد در مورد جدایی و طلاق به توافق برسند. می‌توان پرونده را به طلاق توافقی تبدیل کرد.

اگر در مورد اجرت المثل نیز رای صادر نشده باشد دادگاه کارشناسی را تعیین کرده تا اجرت المثل زوجه را تعیین کند و مرد باید آن را پرداخت کند.