شعور حق امتیاز از آوا دانلود آهنگ

درک حق امتیاز از آهنگ می‌تواند بحران برانگیز باشد , ولی به محض این که تعدادی مبنا را در پیش بگیرید , کلیه چیز دیگر به جای خویش فرو می‌رود . از آن‌جا که استارت به یاد گرفتن درباره ی حق امتیاز می‌کنید , به این ترتیب میتوانید حقوق و دستمزد اخذ فرمائید , پنج اصطلاح صنعت آهنگ را به خاطر بسپارید . آنان به شما در به چنگ آوردن بستر زمین یاری می نمایند .

Royalty مکانیکی
حق امتیاز مکانیکی بر روی اسکن فیزیکی ( یا این که دیجیتال ) یک آهنگ ضبط شده پرداخت می شود . اصطلاح “ حق امتیاز مکانیکی ” از روزهایی است که سابقه به صورت “ مکانیکی ” تشکیل شده گردیده اند که ممکن است به شما در یاداوری این تعریف یاری دهد . حق امتیاز مکانیکی بوسیله برچسب های ضبط به موزیک سراان برای گالری هایی که آنها‌را فشار می دهند با به کار گیری از مطالب نوا سازان پرداخت می شود . بعضی وقتها آلبومهایی که برچسب زده می شود , مکانیک پرداخت می شود و بعضی وقتها در تمام گالری هایی که فشار داده میشوند و توزیع میشوند , پرداخت می شود . دراین‌صورت , برچسب اضطراری نیست آنچه را که نمی فروشد بپردازد .

نرخ پرداخت مکانیک در آن قابل گفتگو است و از مرزو بوم به مرزو بوم دیگر متغیر است , ولی معمولاً دست‌کم نرخی موجود هست که می بایست برآورده شود .

حقوق و دستمزد کارایی
برخلاف حق امتیاز مکانیکی , حق امتیاز اجرای سعی به یک موزیک سرا در اجرای زنده یک آهنگ پرداخت می شود . اجرای زنده یک آهنگ میتواند یک کنسرت یا این که پخش همگانی یک آهنگ ضبط شده , مثل یک پخش رادیویی باشد .

این حق امتیاز بوسیله انجمن های دستمزد سعی , نظیر انجمن آهنگسازان , نویسندگان و ناشران آمریکایی ( ASCAP ) یا این که Broadcast Music Inc . ( BMI ) گردآوری می شود که رسانه ها را برای اجرای زنده آهنگ ها آنالیز می نمایند . این مجموعه ها مجوزهایی را صادر می نمایند که به شغل ها اذن میدهد اجراهای زنده همگی آهنگهایی را که ارائه می دهند , برگزار نمایند , و آنگاه بسته به میزان استعمال از نوا هایشان , هزینه صادر شدن جواز را میان آهنگسازان خویش توزیع می نمایند .

جواز پتو
یک جواز پتو به شما حق به کار گیری از اندازه متعددی آوا را برای زمان وقتی مشخص می‌دهد و در مواقعی اعمال می شود که مجوزهای آهنگ شخصی برای رئیس سخت باشد . مجوزهای پتو بوسیله دولت ها دستمزد تلاش به کارگیری می شود تا متقاضی ها جواز دسترسی به کل کاتالوگ های اعضای خویش را داشته باشند . برای مثال , در‌صورتی‌که شما یک موزیک سرا می‌باشید که آهنگهای خویش را با BMI , پایانه های رادیویی , پایانه های تلویزیونی , کلوپ ها , رستوران ها و بقیه مکانهایی که جواز پتو از BMI اخذ نموده اید , ثبت نموده اید , پس حق دارید صاحبخانه اجراهای همگانی کلیه آهنگ ها باشید ثبت شده در BMI , دربرگیرنده تمام شغل های شما . BMI طریق به کارگیری از این دارندگان جواز را از روش ترکیبی از چک و گزارش بوسیله دارای جواز , دنبال می نماید , و بعد از آن مخارج جواز برای پرداخت حق امتیاز کارایی خویش برای اجرای همگانی آهنگ های شما استعمال می نماید .

مجوزهای پتو بسته به این‌که چه میزان درخواست کننده از آوا به کار گیری می نماید و تعداد مخاطبان آن‌ها به چه میزان است , در ارزش دوچندان گوناگون است .

معاملات تکثیر
بی آلایش ترین رویکرد برای تامل کردن راجع‌به نشر معاملات , در حیث دریافت کردن آن برای داد و ستد گران ترانزیت است . هنگامی یک موزیک سرا یک قرارداد چاپ را امضا می نماید , ناشران سازمان آهنگ را بر عهده می‌گیرند . آن‌ها به‌دنبال مجال صادر شدن جواز برای آهنگسازان خویش می‌باشند , مجوزهایی برای اثر ها ترانه‌سرای خویش صادر می نمایند و در بعضی مورد ها , چه بسا با آهنگسازان خویش سرگرم فرآیند مراحل خلاقیت می باشند . در ازای , ناشران جزء حق امتیاز و بقیه درآمد نتیجه ها از آهنگهایی را که ارائه می دهند توده می نمایند .

در باب حق امتیاز حقوقی تلاش , علی الخصوص , ناشران معمولاً در گروههای دستمزد اجرایی که آهنگسازان آنان به آن‌ها وابستگی دارا هستند , عضویت دارا‌هستند و به‌این گروهها اذن می دهند که آن تیم حق امتیاز را سازمان نمایند .

تور Mechandising
در روزهای ابتدایی عمل آوا , تجارت تور شما ممکن است به سادگی باشد که دوست شما در

منبع : https://2016downloadnew.ir/

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>