ثبت شرکت 🥇سامانه آنلاین ثبت فوری شرکت [مشاوره رایگان]

در چنین شرکتی رابطه ها در میان اشخاص ( شرکا) تابع قوانینی میباشد که در کمپانی نامه قید گشته است. تعاونی تولیدی

توسط AKHBAREBARTAAAR در 19 بهمن 1400
در چنین شرکتی رابطه ها در میان اشخاص ( شرکا) تابع قوانینی میباشد که در کمپانی نامه قید گشته است. تعاونی تولیدی شرکتی هست که به خواسته اشتغال اعضا در کارها مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران ، شهری و روستائی و عشایری کار میکنند. فعالیت انها به مراد سود دهی و بهره دهی بخش اعظم می باشد ،اما هدف از تشکیل کمپانی های تعاونی کمک به وضع و اوضاع اقتصادی و رفاهی شرکا می باشد. شرکت های تعاونی هنگامی تاسیس می شود که وضعیت اقتصادی نا مساعد باشد برای یاری به قشر اندک در امد جامعه. در شرکت های تعاونی هدف دنیوی به تیتر هدف حیاتی شرکت نمی باشد ،هدف اهمیت شرکت امداد و دادن سرویس ها می باشد برای مثال دادن اجناس مهم قیمت مطلوب ،یا کمپانی های کشاورزی که به مراد دادن کود ،بذر ،سم با بها مطلوب به جهت کشاورزانی که اقتدار مالی ندارند. وقتی که شما نسبت به ثبت شرکت ها مبادرت می نماید این قابلیت را خواهید داشت تا برای انواع محصولات و تولیدات خود و همچنین خدمات برند مورد نظرتان را تصویب فرمایید و به موجب ثبت شرکت، شرکت موردنظر همین قابلیت و امکان را خواهد داشت تا بتواند مهم انواع متعدد سازمان ها، نهاد ها و نهاد های خصوصی و مدنی وارد همکاری شده و قرارداد های اصلی خود که باعث پیشرفت تجاری و مالی قابل قبولی برای کمپانی می‌شود را عقد ثبت کمپانی تولیدی نمایند. ماده۱۴۷: هر شریک کلیدی مسئولیت محدود حق چک کردن در کارها کمپانی را داشته و میتواند از روی دفاتر و اوراق کمپانی به جهت اطلاع شخص خود راجع به شرایط مالی شرکت رخ خلاصه ترتیب دهد .هر قراردادی که در میان شرکاء برخلاف این ترتیب دیتا شود از درجه معتبر ساقط است. چه تفاوتی دربین دفاتر ثبتی وجود دارد؟ ماده۱۵۷ : اگر دارائی کمپانی به جهت تادیه کل قروض آن به اندازه نباشد، طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارائی شخصی کل یا این که هر یک ازشرکاء ضمانت کننده وصول کنند، دراین رخ فی مابین طلبکاران کمپانی و طلبکاران شخصی شرکاء ضمانت کننده تفاوتی نخواهد بود. ماده۱۵۳: چنانچه در سرانجام قرارداد اصلی شرکاء ضمانت کننده و یا در اثر برداشت پیشین از سرمایه کمپانی کلیدی مسئولیت محدود از سهم الشرکه خویش که به ثبت رسیده هست بکاهد، همین تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به تکثیر شرکتها منتشر نشده می باشد در در مقابل طلبکاران کمپانی دارای نبوده و طلبکاران مزبور میتواند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از تصویب و نشر تقلیل سرمایه به عمل آمده می باشد تادیه به عبارتی سرمایه نخستین سهم دار با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند. ماده۱۶۰ : اگر شریک ضمانت کننده بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و رابطه ها آنان مهم یکدیگر تابع مقررات راجع به موسسه ها تضامنی است. در ابتدا قبل از این‌که راجع به طرز ثبت کمپانی ، مدارک مورد نیاز ، هزینه ها و روند تصویب شرکت صحبت کنیم واجب است نکته ای را یادآور شویم.