برج خنک کننده چیست؟

همچنین بخش بالای تاور، نصیب خشک دستگاه می باشد که از لولههای پره دار تشکیل شده است. در برج خنک کننده طبیعی (Na

توسط AKHBAREBARTAAAR در 27 فروردین 1401
همچنین بخش بالای تاور، نصیب خشک دستگاه می باشد که از لولههای پره دار تشکیل شده است. در برج خنک کننده طبیعی (Natural draft) در واقع جریان هوا بواسطه اختلاف تراکم در میان دمای هوای گرم داخل برج و دمای هوای خنک بیرون بصورت طبیعی بوجود آمده و از زیر برج وارد شده و از بالای کولینگ تاور خارج می گردد بعبارتی در همین برج خنک کننده نیازی به استفاده فن وجود ندارد و در نیروگاهها و واحدهای پهناور صنعتی اهمیت راندمان بالا و مطمئن فعالیت می نماید. به‌این منظور اولی پیشنهادی که می تواند اثر گذاری بسزایی در همین موضوع داشته باشد به کار گیری از کولینگ تاور در سیستمهای خنککاری ماشین آلات ریز و بزرگ است. به منظور انجام درست معادلات در برج خنک کننده خوب تر می باشد دارای موسسه ها مشاوره اعتبار ارتباط برقرار نمایید. انجام صحیح این معادلات بخش مهمی از طراحی صحیح برج خنک کننده به شمار میآید. 4. افت فشار ناچیز در گونه مکعبی نسبت به کولینگ تاور مخروطی (نیاز به فشار کمتری از جانب پمپ جهت پاشش درست نازل ها می باشد). دمای آب به هر میزان ارتقا یابد عملکرد اش در جذب گرمای دستگاه های صنعتی، کاهش مییابد. این مسئله سبب ساز ارتقاء مقدار تولید کارخانجات دیگر و ارتقا سودآوری برای آنان میگردد. برج های خنک کننده حساس باز خنک سازی آب به رخ دائم باعث تنظیم دمای دستگاه های صنعتی و ارتقا راندمان ایجاد میشوند. این دسته از کولینگ تاور مدار گشوده عموما در مکان هایی استعمال می شود که به دلیل موقعیت محیطی اساسی رطوبت نسبی بالایی در فصول گرم تابستان می باشد. گروه کارخانجات دماگستر با طراحی نرم افزارهای مهندسی در راستا انجام همین محاسبات در سرویس طراحی برج خنک کن مهندسین با شخصیت میباشد. امروزه بخش اعظم کارخانجات صنعتی اهمیت فهمیدن دارای سیستمهای سرمایشی بخش اعظمی از سرمایه خویش را صرف تجدید و احیا همین سیستم صرف مینمایند. به نقل از وبسایت تیم کارخانجات دماگستر کولینگ تاورها اهمیت معایب و محاسنی میباشند که به صورت مجزا به تعریف آنان خوا‌هیم پرداخت.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن