نحوه ی انحلال شرکت

هر تجارت و فعالیتی ممکن است بعد از مدتی تمام شود و به دلایلی که شرکتهای از این قاعده مستثنی نیستند . انحلال شرکت پایان عمل یک کمپانی از روش انحلال و اعلام قانونی آن انجام می شود و این قابلیت و امکان موجود هست که شرکتی که به پایان عمل ماهر خویش رسیده است , ولی این پایان عمل و عمل خویش را به صورت تصفیه ثبت نکرده است و به مردمان اطلاع داده نشود , انحلال شرکت مشکلی خواهد داشت مختلف و گهگاه بزرگ در مقایسه با شرکا , مدیران , سازمان مالیات و افراد ثالثی که با کمپانی خرید و فروش کرده اند .

 

 انحلال شرکت با مسئولیت محدود

به خواسته پرهیز از این مشکلات و مشکلات , چاره منطقی و رسمی ثبت انحلال کمپانی است .

 چه هنگامی کمپانی خاتمه می یابد؟

 

انحلال شرکت کمپانی هایی که براساس اصول و موازین ضابطه ثبت گردیده اند , صرف حیث از بازه زمان تشکیل , ثبت و عمل آن ها یا این که میزان سرمایه آن ها , طبق مقررات و ضوابط ضابطه تجارت خاتمه مییابند .

 انحلال شرکت به حکم دادگاه

انحلال شرکت در بعضا موردها , انحلال شرکتهای اصطلاحاً ناخواسته است . انحلال شرکت یعنی سوای رضایت و تصمیم شرکا and و افراد کمپانی مشغول درین پرونده , کمپانی تحمیلی تلقی می شود و طبق ضابطه منحل می شود .

انحلال شرکت در بعضا موردها دیگر , که ولی عمدتا مورد ها انحلال کمپانی در کشور‌ایران از این دسته است , کمپانی بر طبق تصمیم دستگاه تصمیم گیری کمپانی که مجمع همگانی فوق العاده است انحلال شرکت منحل می شود . .

 

تمام موسسه ها ذکر شده در ضابطه تجارت به یک کدام از دو روش ذکر شده انحلال شرکت در صدر منحل می گردند و از این حیث هیچ تفاوتی در بین اشکال شرکت ها حقوقی نیست .

 

 

انحلال کمپانی سهامی مختص

انحلال شرکت از‌آن‌جا‌که یکی‌از دوست داستنی ترین اشکال موسسه ها در جمهوری اسلامی ایران یک کمپانی سهامی مختص است و به این ترتیب یکی‌از انحلال پذیرترین موسسات وابسته انحلال شرکت به یک کمپانی سهامی مختص است , درین مقاله به تصفیه این مدل شرکت های خوا هیم پرداخت .

 

انحلال موسسه ها سهامی یگانه مطابق ماده 199 ضابطه تصحیح ضابطه تجارت مشتمل بر موردها ذیل است :

1 – زمانی که کمپانی موضوعی را که برای آن ساخته شده ساخته است یا این که انجام آن نا ممکن شده‌است

2 – در‌حالتی که کمپانی برای زمان معینی تاسیس شده باشد و این دوران منقضی شده باشد , مگر این‌که مقطع قبلی از انقضا تمدید شود .

3 – در صورت ورشکستگی کمپانی

4 – در هر زمان یا این که هنگامی که مجمع همگانی فوق العاده سهامداران رأی به انحلال کمپانی به هر علتی می‌دهد

5 – در صورت تصمیم قطعی دادگاه

 

انحلال شرکت با دقت به بند 5 , قابل ذکر است که یک کدام از مهم‌ترین مواقعی انحلال شرکت که دادگاه امر انحلال کمپانی را صادر می نماید , خواهش طرف ذینفع از دادگاه برای انحلال است .

ثبت انحلال کمپانی چیست؟

 

 

انحلال شرکت تصفیه کمپانی به معنای خاتمه , انحلال و تعطیلی کمپانی است و طبق ضابطه تجارت شرکا و سهامداران کمپانی مکلف می باشند بعداز انحلال و تصفیه کمپانی این اختلال رسماً به وسیله یک اداره ثبت به طرف طرف گزارش شود به اسم دفتر کار ثبت کمپانی و شرکت ها غیر انتفاعی دارای انحلال شرکت شهرت می باشند که اعلام می نمایند مورد خواهش انحلال کمپانی رسما ثبت شده‌است که به آن پروسه ثبت تصفیه کمپانی میگویند .

 

 

 انحلال شرکت به چند صورت است

انحلال شرکت زمانی دو یا این که چندین نفر سرمایه , تجربه , انرژی , فعالیت , ایده و زمان خویش را در قالب یک کمپانی ادغام کرده و یک کمپانی را تشکیل می دهند و ثبت می نمایند , انحلال شرکت در بنا شده در هم اکنون تولید شخصیت حقوقی جدیدی به اسم کمپانی می باشند .

انحلال به دلیل تلف کردن یکی‌از عنصرها کمپانی

انحلال شرکت همان گونه که می‌دانیم , کمپانی قراردادی است که براساس آن دو یا این که یک‌سری فرد حقوقی ساخت می شود تا در یک برهه زمانی مختص عمل خاصی انجام دهند انحلال شرکت و در سود و ضرر و زیان کمپانی کمپانی نمایند . ناپدید شدن هرکدام از این اجزای کمپانی سبب به انحلال آن می شود .

 

الف ) حذف شرکای مختلف

 

انحلال شرکت چون در مقررات کشور‌ایران , برخلاف ضابطه بعضا از کشورهای اروپایی , یک کمپانی سهم دار دارای اعتبار نیست , در صورت توافق دست‌کم دو نفر برای تشکیل آن , انحلال شرکت کمپانی تشکیل می شود و هر توشه بعد از تأسیس کمپانی , حالت شرکای متفاوت ناپدید می شود , یعنی در شرایطی که تنها یک سهم دار در کمپانی ما‌نده باشد , کمپانی منسوخ می شود .

آموزش سئو