اسپیسر بتن

اسپیسر بتن چیست؟

اسپیسر بتن به گفته متخصصان صنعت ساخت و ساز، در سازه های بتن مسلح، قرار گرفتن میلگردها در محلی که نقشه های اجرایی انتخاب کرده است دارای بسزایی در عملکرد سازه طراحی شده، محافظت میزان مرغوب بودن و مقاومت همین بنا ها دارد. از طرفی عواملی چون اکسیژن، رطوبت، کلر، سولفاتها و بقیه کارداران خورنده محفظه می توانند مهم رخنه به داخل بتن و تماس اهمیت میلگردها منجر شتاب بخشیدن به خوردگی میلگردها شده و از عمر اثر گذار سازه بکاهند .

همین در حالی است که پوشش بتنی بر روی میلگرد می تواند به تیتر دارای ترین عامل دوری از خوردگی محسوب شود. اسپیسرهای بتنی که نو ترین نسل اسپیسرها می باشند حیاتی مقاومت فشاری بالای خود، اهمیت فراهم آوردن امکان ایجاد پوشش بتن کافی، نقش چشمگیری در ارتقا قدمت سازه های بتنی دارندفاصله نگهدارهای بتنی علاوه بر دارا بودن مزایای بقیه انواع اسپیسر بسیاری از عیوب و نقاط ضعف نسل های گذشته را برطرف نموده و موجب کاهش کارداران آسیب رسان به بتن ناشی از به کارگیری اسپیسرهای غیر بتنی شده است.

به طور کلی به کارگیری همین گونه اسپیسر ارتقاء مقاومت بتن و عمر بنا را بهمراه خواهد داشت. جهت فهم و شعور خوب تر همین مورد قضیه در آغاز به مقایسه پارامترها و بررسی بعضی نقاط ضعف استعمال از اسپیسرهای همگانی در بنا های بتنی (نوع پلاستیکی) می پردازیم و سپس به تشریح ویژگی های دسته بتنی پرداخته می گردد. کارگران در روزگار کوتاه قوی به حمل اشکال آن‌ها در کارخانه می باشند.

 دست‌کم پوشش بتنی بر روی آرماتورها که به عنوان حافظ به جهت آرماتورها در برابر هوا و اثرات دیگر است، از مرحله بتن تا مرحله بیرونی فولادی که قانون پوشش در آیتم آن اعمال می گردد، ارزیابی می شود. در موردی که دستکم پوشش برای یک گونه کاربر ساختمانی بیان شده است، دست کم پوشش بتن در صورتی که آرماتور عرضی میلگردهای اساسی را در برگرفته باشد تا کناره خارجی خاموت ها، پیچ در پیچ ها اندازه گیری می شود و درصورتیکه بیش از یک سطر آرماتور کلیدی فارغ از خاموت ها یا تنگ به فعالیت برده شود، تا سطح خارجی بیرونی ترین ردیف میلگردها میزان گیری می شود. اسپیسرها ضمن بالا بردن کیفیت بنا ها به شتاب اجرای عملیات ساختمانی تیز امداد می کنند.

استفاده از قطعه سنگ، لوله های فلزی و قطعات چوب به جهت محافظت میلگردها و تأمین پوشش بتن مجاز نیست. اسپیسر یا این که مسافت حفظ کننده میلگرد قطعه ای دفنی در بتن می باشد که به برهان تولید فاصله فی مابین بتن و میلگرد در بنا های مسلح به کار می رود. گاهى اسپیسر بتنی مسافت دربین دو میلگرد را حفظ می کند و گاهى از برخى اسپیسر ها براى ایجاد فاصله اسپیسر در فونداسیون و فی مابین خاموت و قالب بتن به کار گیری می شود. اسپیسر های بتن ضمن بالا بردن میزان مرغوب بودن بنا ها به شتاب اجرای عملیات ساختمانی و اسپیسر آرماتور بندی نیز یاری می کنند.

کاربرد اسپیسر بتن

جلوگیری از خورگی

کاور و پوشش میلگرد

بالا بردن میزان مرغوب بودن بنا ها

بالا بردن سرعت اجرای عملیات ساختمانی

از پیدایش آتش سوزی تا حدی خودداری می نماید

انواع اسپیسربتنی بر مبنا جنس

به‌طورکلی گونه های مختلفی از اسپیسرها در بازار وجود داراست که معمولاً برایندکسرآموزش سئو